เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.จัดทำข้อมูลในงานส่วนงานการตลาด เช่น ด้านการควบคุมการทำงาน การปล่อยสินเชื่อและผลงานของเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดเปรียบเทียบกับแผนงาน การติดตามหนี้ การปรับปรุงระบบ-วิธีการทำงาน และ สภาวะการแข่งขันในตลาดธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ การสร้างระบบงานใหม่ ในรูปแบบรายงาน และ presentation สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ และการบริหารงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 0-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์-บริหารข้อมูล การใช้ database และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน(Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี
5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: 21-25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now