เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลภายในของลูกค้า ตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูล NCB สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากที่บ้านและที่ทำงาน
2.เพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่จะขออนุมัติสินเชื่อ พร้อมนำเสนอรายงานผลวิเคราะห์ ตามขั้นตอนการปฏิบัติ
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม (Word Excel PowerPoint)
5.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 08 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now