เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขาสมุทรสาคร)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ติดตามค่างวด รวมถึงให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ ข้อมูลการต่อภาษี การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
2.จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลต่างๆประจำเดือน
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือนิติศาสตร์
3.หากมีความรู้ ประสบการณ์ด้านติดตามหนี้สินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Word Excel Power Point)
5.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน มีใจรักงานบริการ
6.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
7.สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 08 Sep 2016
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • ใบขับขี่
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

 • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now