เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดแฟคตอริ่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.Find new customers
2.Identify and explore new business
3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
4.Achieve sales and gross profit target
5.Collect necessary documents for preparing credit report and factoring contract
6.Prepare credit report for credit approval
" Ensure that factoring contract dully signed between company and customer
" Periodically renew customer's credit line

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.Male or Female with age between 24-30 years old
2.Master's Degree in Economics, Finance Banking or related field
3.1-5 years experience in Leasing, Factoring business or financial institution
4.Be able to use English both written and spoken
5.Good computer literacy skill
6.Can drive a car with a valid license

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 08 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาโท
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now