เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดลีสซิ่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- Find new customers and dealers
- Maintain and develop relationship with customers and dealers
- Analyze the customer's financial statement and other information
- Propose financial condition and negotiation with customers
- Prepare credit report and present to the credit committee
- Follow-up uncompleted document and past due case

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- Male/Female, with age 23-36 years old
- Bachelors or Master's Degree in Finance, Economics or related field
- 2-10 years experience in Credit Analysis or leasing business
- Possess own car with a valid driving license
- Good presentation and interpersonal skill

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 08 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now