เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.พิจรณา ตรวจสอบ ข้อมูลตลอดจนสถานะเครดิตของลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อ
2.วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ผู้ค้ำประกัน
3.ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งเพื่อประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2.จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.หากมีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Word Excel Power Point)
5.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
7.สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 08 Sep 2016
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • ใบขับขี่
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

 • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now