นักวิเคราะห์ โรงงานอาหารสัตว์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- สร้างสมการ NIR ของตัวอย่างใหม่ และ Updateสมการในวัตถุดิบและอาหารสัตว์ทุกโรงงานในเครือ

- สร้างฐานข้อมูล Stability NIRS ของทุกโรงงานในเครือ

- ควบคุมดูแลการใช้งานสมการNIR ของทุกโรงงานในเครือ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- สร้างฐานข้อมูล Phytic acidและค่าพลังงานในวัตถุดิบและอาหารสัตว์

- Predict ผล Proximate ของวัตถุดิบและอาหารสัตว์

- Predict ผล Amino acid ของวัตถุดิบประจำวัน

- ควบคุมดูแลการส่งข้อมูล Spectum ของ NIR เพื่อ Predict ผลต่างๆผ่านทาง Web ของ Supplier

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์บัณฑิต

- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านงาน NIR

- สามารถใชั MS Office ได้ดี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้เครื่องมือใน Lab ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now