สถาปนิกอาวุโส

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

- จัดทำและตรวจสอบ Shop Drawing

- ออกแบบงานสถาปัตย์และจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ด้านงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน,ฟาร์ม,อาคารสูง

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมด้านงานออกแบบได้ดี

- หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารแช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now