เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ออกแบบโครงการ ประสานงานออกแบบโครงการ รวมทั้งประสานงานก่อสร้างโครงการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สถาปัตยกรรมหลัก วิศวกรรมโยธา

- ประสบการณ์ อย่างน้อย 3-5 ปี ทางด้านการเขียนแบบสถาปัตย์

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 09 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now