พนักงานเขียนแบบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- เขียนแบบและออกแบบระบบเครื่องกล/ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,งานอาคาร

- ศึกษาแบบและข้อกำหนดโครงการที่จะทำราคา

- จัดทำต้นทุนใบประเมินราคาของโครงการ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาเทคนิคเขียนแบบ,เครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงานด้านงานเขียนและประเมินราคางานก่อสร้าง, ไฟฟ้า,เครื่องกล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ทางด้าน ระบบไฟฟ้า และงานเครื่องกล

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้ดี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

- มีความละเอียดรอบครอบ

- มีความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 09 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now