พนักงานเขียนแบบ

BangkokFull-Time

Job Description

- เขียนแบบและออกแบบระบบเครื่องกล/ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,งานอาคาร

- ศึกษาแบบและข้อกำหนดโครงการที่จะทำราคา

- จัดทำต้นทุนใบประเมินราคาของโครงการ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification

- วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาเทคนิคเขียนแบบ,เครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงานด้านงานเขียนและประเมินราคางานก่อสร้าง, ไฟฟ้า,เครื่องกล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ทางด้าน ระบบไฟฟ้า และงานเครื่องกล

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้ดี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

- มีความละเอียดรอบครอบ

- มีความคิดสร้างสรรค์

Job Details

  • Opened Until: 09 Sep 2016
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Writing

Requirements

  • Diploma
  • Expirience: No Experience

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

Apply For Job

Apply Now