เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำแผนดำเนินการ/โครงการ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ได้ตรงตามเป้าหมาย

- ดำเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ขายตามกระบวนการ

- วิเคราะห์ผู้ขาย,ตลาด และราคาซื้อ

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป ทางด้านจัดซื้อ

- มีทักษะการต่อรอง และสามารถประสานงานระหว่างจัดซื้อและ IT ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now