พนักงานประจำห้อง CCTV (ประจำบริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับแจ้งซ่อม รับแจ้งความต้องการของลูกค้า แก้ไขงานทางโทรศัพท์
ดูแลรักษาระบบที่ติดตั้งในห้อง Control
รายงานการให้บริการกับลูกค้า
ประสานงานกับฝ่ายช่างในการให้บริการลูกค้าและฝ่ายต่างๆของบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หากผ่านงานด้าน Call Center หรือรู้จักระบบ CCTV, Alarm System จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now