เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

งานธุรการ
จัดซื้อ
ติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย
มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now