เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดทำเอกสาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุ 22 – 28 ปี
วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถใช้โปรแกรม MS Office อยู่ในเกณฑ์ดี
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: 21-25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now