เลขานุการผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท ทุกสาขา
มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง 5 - 10 ปี
มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
ยทำ Project Manager มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีผลสอบToeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ ความเข้าใจงานเลขานุการ งานระบบการจัดการ งานเอกสาร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now