เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ตรวจสอบ วิเคราะห์การประสบอันตราย รวบรวมสถิติและจัดทำรายงาน
ดูแลระบบอุปกรณ์ป้องกันภัยของบริษัท
ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีและฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม MS Office อยู่ในเกณฑ์ดี
มีความรู้พื้นฐานระบบOHSAS18001, ISO14001, ISO9001
ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 22 Aug 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now