เจ้าหน้าที่สินเชื่อและพัฒนาตลาด (สมุทรปราการ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ศึกษาธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
2.ออกเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัทฯ และลูกค้าใหม่รายใหม่ๆ
3.เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และกำหนดวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าแต่ละราย
4.จัดทำรายงานการขออนุมัติสินเชื่อ
5.ติดตามดูแลลูกค้าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และกำกับการใช้วงเงินที่ได้อนุมัติไปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบงานที่ท้าทาย
4.มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี เรียนรู้เร็ว ทำงานคล่องแคล่วว่องไว
5.มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการประสานงานที่ดี
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
7.หากมีประสบการณ์ทางด้านการขาย, การขายทางโทรศัพท์, การตลาด หรือ การวิเคราะห์สินเชื่อ ในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8.สามารถสื่อสารภาษาอื่นๆ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถจัดหารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 08 Sep 2016
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • อนุปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • ใบขับขี่
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

 • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now