มัณฑนากร / สถาปนิก

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 30 ปี- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ( สถ.บ. )- สัญชาติไทย

- ใช้โปรแกรม Sketch Up, 3D Max, Auto Cad, Photoshop, Ms-Office ได้ดี

- มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และทำงานล่วงเวลาได้

- ออกแบบสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน

- เขียนแบบงานก่อสร้าง

- ประสานงานกับ Supplier และผู้รับเหมา ( ประสานงานการก่อสร้าง )

- ประมาณราคาการก่อสร้างได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)
  • Auto-Cad (Basic)
  • Adobe Photoshop (Basic)

สมัครงาน

Apply Now