ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา MBA, การตลาด, การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด ระดับผู้จัดการฝ่ายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หากผ่านงานในสายงานธุรกิจภัตตาคารอาหาร/อาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถด้านการจัดการ, การวางแผนและวิเคราะห์การตลาดได้ดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ
  • การจัดการอย่างเป็นระบบ

สมัครงาน

Apply Now