เลขานุการผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร ประสานงานให้งานในองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- สรุปรายงานการประชุม /ตรวจสอบเอกสารเข้าออกทั้งภายในภายนอก
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขา เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานเลขาผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป
- ใช้ภาษาอังกฤษในการประสานงานได้ดี /สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีบุคลิกดี มีนุษย์สัมพันธ์ดี มีความระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
- ต้องประสานงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now