Sales (Living Consultant)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา และ ให้คำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ ฯลฯ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร เช่น ฝ่ายบัญชี, การเงิน, นิติกรรมสัญญา และการตลาด ฝ่ายวิศวกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 34 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ตรงด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิก / หน้าตาดี มีความน่าเชื่อถือ ดูเป็นผู้ใหญ่ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร รักงานบริการ
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (วันละ 8 ชั่วโมง) ณ สำนักงานโครงการต่างๆที่บริษัทมอบหมายได้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่รับผิดชอบเป็นระยะ ตามแนวทางการบริหารทีมขาย)
**ผู้สมัครที่สนใจ รบกวนส่งรูปถ่ายครึ่งตัว และเต็มตัว (เหมือนตัวจริง สามารถใช้รูปถ่ายจากมือถือได้ ขอชัดเจน) เพื่อประกอบการพิจารณา**

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 22 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now