Senior Repair Quality Control (เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการซ่อม) โซนรามอินทรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

การดำเนินการเข้าตรวจประเมินคุณภาพงานซ่อมทั้งก่อนการซ่อม ระหว่างซ่อม และหลังซ่อม (ก่อนส่งมอบลูกค้า)
ให้ข้อมูลและคำแนะนำการแก้ไขปัญหาในเชิงวิศวกรรมเบื้องต้นกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
จัดทำรายงานการตรวจประเมินคุณภาพของงานซ่อม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งาน QC, ก่อสร้าง, งานตรวจสอบมาตรฐาน , งานบริการหลังการขายหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
มีทักษะด้านการสื่อสารเจรจาต่อรอง คิดเชิงวิเคราะห์
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความละเอียดรอบครอบ ทำงานภายใต้ความกดดันได้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office)
สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์-วันเสาร์)
มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now