เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยจัดซื้อ ประจำโรงงานบางนา กม.18

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. จัดหาสินค้า เจราจา ต่อรอง Supplier เดิม - ใหม่
2. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามใบขอเสนอซื้อ
3. ประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายใน
4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลต่อหัวหน้างาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.
3. สามารถใช่โปรแกรม Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now