พนักงานธุรการฝ่ายบริการลูกค้า

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

2. คีย์ข้อมูลคำร้องเรียนจากลูกค้า

3. คัดแยกเอกสาร,ใบรับความคิดเห็น ที่ส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับม.6,ปวช. และปวส.

3. สามารถใช้ Microsoft WORD , Excel ได้เป็นอย่างดี

4. รักงานบริการ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now