เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี
- มีความรู้ด้านบัญชี
- สามารถศึกษาระบบการทำงานและเขียนเป็น SOP
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นปัญหาได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now