พนักงานรับรถ,ส่งมอบ,เคาน์เตอร์(สาขาแจ้งวัฒนะ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อม, ส่งมอบ, ติดตามงานหลักซ่อม ให้ลูกค้ามีความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-ปวช. ปวส. ช่างยนต์ หรือ ปริญญาตรี เครื่องกล
– อายุ 25 ปี ขึ้นไปเคยผ่านงานด้านศูนย์บริการรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
– ผ่านการอบรมมาตรฐานงานรับรอง พนักงานรับรถ
จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now