เจ้าหน้าที่ประกันภัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-โทรติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอเบี้ยประกันและขายประกันให้กับลูกค้า
-ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
-พูดจาไพเราะ นุ่มนวล ยิ้มแย้มแจ่มใส

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 30 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now