เจ้าหน้าที่ วางมาร์ค

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- วางมาร์ค เพื่อคำนวณสั่งซื้อวัตถุดิบผ้า โดยโปรแกรม Gerber

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ตรงตามสายงานอย่างน้อย 1 - 2 ปี
4. ใช้โปรแกรม Gerber ได้
5. เงินเดือนตามตกลง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 30 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now