วิศวกรฝ่ายขายโครงการ (ทำงานที่สำนักงานใหญ่ และออกตลาด)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

– ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี วิศวกรโยธา หรือสถาปัตยกรรม

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 30 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now