Regional Sale Exeutive

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดทำเอกสารประกอบการสั่งผลิดให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลสินค้าบนฉลากให้ update และติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับลุกค้าที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนนำเข้าให้ถูกต้อง
ประสานงานและติดตามยอดสั่งซื้อจากลูกค้า ตาม Forecast และติดตามการชำระเงินให้เป็นไปตามข้อตกลง
จัดทำแผนส่งเสริมการขาย การแนะนำสินค้าใหม่ และการจัดส่งตัวอย่างสินค้าพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกบริษัท เพื่อให้การส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
จัดทำรายงานยอดขายและการตลาดประจำเดือน
ประสานงานเกี่ยวกับการแสดงสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ 0-2 ปี
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี และภาษาอื่นๆ เพิ่ิมเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now