ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในระดับบริหาร 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการอาคาร
- สามารถบริหารงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรได้ดี
- มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now