พนักงานตัวแทนสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย –หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสันทนาการ และทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความเป็นกันเอง
- มีทักษะในการอบรม และพูดจาโน้มน้าว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความรู้ภาษาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ)
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 29 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now