พนักงานการตลาดเชี่ยวชาญด้านประกันภัยทางทะเล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัยทางทะเล อย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now