หัวหน้าหน่วยการตลาด ฝ่ายบริหารงานตัวแทน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ติดต่อหาตัวแทนขายประกัน, ดูแล และประสานงานกับตัวแทน อย่างน้อย 2 ปี
- มีรถยนต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now