เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย พ้นภาระทางทหาร / เพศหญิง
จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now