ผู้จัดการฝ่ายงบการเงินรวม

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี, การเงิน
มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชี อย่างน้อย 5-10 ปี
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านบัญชี จัดทำงบการเงิน และตรวจสอบการปิดบัญชี
มีใบอนุญาตเป็นผู้รับรองงบการเงิน(CPA)หรือมีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถ พูด อ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now