เจ้าหน้าที่การตลาด

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย พ้นภาระทางทหาร/ เพศหญิง
จบปริญญาตรี – ปริญญาโทการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถออกต่างจังหวัดได้มีรถยนต์เป็นของตนเอง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now