พนักงานพ่นสี

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 – ม.6
มีประสบการณ์ด้านงานพ่นสี
สถานที่ปฏิบัติงาน SMM.5

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 27 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now