เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่-บางนา กม.4.5)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

งานจัดซื้อ (รถ) - รับใบขอซื้อและตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อ

- ประสานงานผู้จัดหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการจัดหาแหล่ง Supplier เพื่อสอบราคา

- เจรจาต่อรองในการขอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

งานส่งซ่อม - รับใบส่งซ่อมและตรวจสอบเอกสารใบส่งซ่อม

- ตรวจสอบพัสดุอุปกรณ์ที่นำมาซ่อม

- ดำเนินการจัดหาแหล่ง Supplier

- เจรจาต่อรองในการขอเงื่อนไขต่างๆในการส่งซ่อม

งานเอกสาร จัดซื้อ - จัดทำใบสอบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ

- จัดทำใบสั่งซื้อ

- จัดส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติให้ Supplier

- จัดทำและสรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อ

- ดูแลจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อ

- เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานจัดซื้อเพื่อจัดทำ KPI

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 1 ปี หากเคยดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม MS Word / Excel / PowerPoint ได้คล่อง
หากเคยใช้งานระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 28 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now