เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาบางนา กม.22) จำนวน 2 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

เคลียร์ค่าใช้จ่ายของพนักงานขับรถ เช่นค่าทางด่วน ค่าปะยาง พร้อมทำสรุปรายงานค่าใช้จ่ายเสนอผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และการเบิกเงินสดย่อย
จัดทำค่าเที่ยว สรุปค่าเที่ยว สรุปค่าใช้จ่าย ของพนักงานขับรถ
การวางบิล (ใช้ระบบ SAP)
รวบรวมตั๋วขนส่งประจำวัน
ทำสมุดบันทึกการเติมน้ำมัน พร้อมทำรายงาน
เช็คสต็อคน้ำมัน และสั่งซื้อเมื่อปริมาณลดลง
บันทึกค่าใช้จ่ายลงระบบ (ใช้ระบบ SAP)
ติดต่อ ประสานงานขนส่งประจำวันกับพนักงานขับรถและพนักงานติดรถ
สรุปรายงานการเดินรถของพนักงานขับรถ พร้อมสรุปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา
ประสานงานกับคลังสินค้า
ประสานงานกับจัดซื้อ
ประสานงานกับพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ตรวจสารเสพติด และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ของพนักงานขับรถ
สรุปรายงานอุบัติเหตุเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี และเรียนรู้งานได้เร็ว
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now