พนักงานติดรถขนส่ง (หลายอัตรา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 22- 50 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม (บริษัทฯ มีการตรวจสอบ)

สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี/ สระบุรี / นครชุม จ.กำแพงเพชร

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 28 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: 21-50 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now