ช่างเทคนิคออกแบบ

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. (สาขาเทคนิค , เทคนิคการผลิต)
สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD หรือ UG (2D) หรือ SOLID WORK
สามารถปฏิบัติงานใน Line ผลิต ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

Computer Skills

  • Auto-Cad (Basic)

สมัครงาน

Apply Now