เจ้าหน้าที่ กราฟฟิก ดีไซน์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดูแลเรื่องการออกแบบ สื่อสิงพิมพ์ ออกแบบจัดทำโบรชัวร์ ,แบนเนอร์, ป้ายในรูปแบบต่างๆได้ - ดูเรื่องการประสานงานในการทำสื่อสิงพิมพ์ - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, indesign/flash และมึความรู้ด้านสิ่งพิมพ์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now