เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (contract 1 ปี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ตัดต่อ Media File (Video Clip, Audio Clip)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกบูท
ติดต่อประสานงานและสนับสนุนงานฝ่ายการตลาดฯ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ใช้โปรแกรม Adobe :premiere pro, illustrator, Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถตัดต่อ Media File (Video Clip, Audio Clip)
เดินทางต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now