พนักงานขนส่ง 2 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ตรวจรับสินค้าก่อนนำส่งไปยังลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2.ดูแลด้านเอกสารให้มีการลงชื่อรับสินค้าหลังการส่งมอบ

และนำส่งเอกสารคืนกลับจากลูกค้าส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง

3.ดูแลความสมบูรณ์ของสินค้าระหว่างการขนส่ง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย

2.อายุ 20 ปีขึ้นไป

3.วุฒิการศึกษา ป.6-ม.6

4.มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานดี

5.สามารถเขียนและอ่านหนังสือได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now