Sales Exceutive ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.เสนอขายสินค้าและการวางระบบ IT ให้กับหน่วยราชการและวิสาหกิจ

2.นำเสนอสินค้าและผลักดันโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.รับผิดชอบและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับฝ่ายการตลาดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกค้าในองค์กรที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย/หญิง

2.อายุ 22-35 ปีขึ้นไป

3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์

4.มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

5.มีรถยนต์ส่วนตัว

6.มีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now