พนักงานขับรถส่วนกลาง (รถตู้)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่
ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
รู้กฎจราจร รักงานบริการ และซื่อสัตย์
เดินทางไปต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: 25-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now