เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนอัตรา 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ (MS Office, Word, Excel, PowerPoint) และมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนสรุปสาระสำคัญได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ได้
- มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now