เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-บริหารงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบและวางแผน

ทางด้านความปลอดภัยควบคุมความปลอดภัยให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
ตรวจสอบจุดเสี่ยงและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานอุบัติเหตุ
และออกแบบกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
และบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชายอายุ 23-30 ปี

· วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

· มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

· สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

· มีทักษะในการคิดและวางแผนระบบงานได้เป็นอย่างดี

· หากมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 13 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now